cpo@baovk.bg
0877983868

ПРИДОБИВАНЕ И ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННА ГРУПА ПО ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ

12/05/2023

-

12/05/2023

Форма на обучение
ПРИСЪСТВЕНА
Продължителност
1 ден
Документ
Удостоверение за квалификационна група
Цена
120 лв. За членове на БАОВК -10% отстъпка от редовната цена

Записването за курса е отворено до 4 май 2023 г.

Обучението се провежда в съответствие с Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V.

Курсът е предназначен за енергетици, електротехници, електромонтьори, лицата управляващи машини и съоръжения захранвани с ел. енергия, механици, монтажници, електроженисти, лица работещи с ръчни ел. инструменти, кранисти на кранове с ел. задвижване, водачи на повдигателни съоръжения, специалисти извършващи профилактика, ремонт и настройка на компютърна техника, оперативно- ремонтен персонал, настройчиците на КИП и А, лаборантите в ел. лаборатории, лицата които водят Дневника за изправността на ръчните ел. инструменти; лицата, които ръководят работата по техническата експлоатация, обслужване и ремонт, които извършват висококвалифицирани работи по настройки, изпитвания, измервания, лица издаващи наряди за ел. уредби до и над 1000 V.

ТЕМАТИЧЕН ОБХВАТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Електро травматизъм. Въздействие на електрическия ток върху човека;

Организация за безопасност при работа по електрообзавеждането;

Изисквания за квалификация на персонала по безопасност на труда;

Работа с електрически и инсталации в жилищни, комунално – битови и обществени сгради;

Лични предпазни средства и средства за колективна защита;

Долекарска помощ.

Обучението приключва с полагането на изпит в съответствие с квалификационната група.

Публикувано в:
други предстоящи обучения