cpo@baovk.bg
0877983868

Обучение за работа с флуорсъдържащи парникови газове

22/06/2024

-

23/06/2024

Форма на обучение
ПРИСЪСТВЕНА
Продължителност
2 ден
Документ
Сертификат за правоспособност от ББКМ
Цена
550 лв.

Обучението е съгласно Регламент (ЕС) №517/2014 и е предназначено за климатични и хладилни техници.

Обучението е предназначено за климатични и хладилни техници,
работещи със стационарни хладилни и климатични инсталации
и термопомпи, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове.
Курсът завършва с изпит по теория и практика пред комисия от
Българската браншова камара по машиностроене, а издържалите
изпита ще получат документ за правоспособност с валидност
5 години, който се признава в страните от ЕС.

За подновяване на изтекъл сертификат цената на курса е 250 лв.

други предстоящи обучения