cpo@baovk.bg
0877983868

Полезни ресурси

Закон за професионалното образование и обучение

Вижте файла тук>>

Инструкции за попълване на Europass автобиография

Вижте файла тук>>

Наредба №1 от 19 февруари 2020г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация

Вижте файла тук>>

Национална квалификационна рамка на Република България

Вижте файла тук>>

Политика за ориентиране през целия живот: Европейско ръководство

Вижте файла тук>>

Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021-2030)

Вижте файла тук>>