cpo@baovk.bg
0877983868

Кои сме ние

Центърът за професионално обучение (ЦПО) БАОВК е специализирано звено в структурата на БАОВК, което има за цел да съдейства за повишаване на професионалната квалификация на заетите в ОВК – сектора, както и за преквалификация на възрастни и тяхната професионална адпатация към променящите се условия на бизнеса.

Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) под лицензия номер 2022121593.

Съгласно издадената лицензия ЦПО БАОВК организира професионални обучения по следните професии и специалности:

ПрофесияСпециалност и Степен на професионална квалификация (СПК)
522010 Електротехник5220109 Електрически инсталации - III СПК
522020 Електромонтьор5220210 Електрически инсталации - II СПК
522030 Техник на енергийни съоръжения и инсталации5220306 Газова техника - III СПК 5220308 Възобновяеми енергийни източници - III СПК 5220309 Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна IIIСПК
522040 Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации5220406 Газова техника - II СПК 5220408 Възобновяеми енергийни източници - II СПК 5220409 Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна - II СПК