cpo@baovk.bg
0877983868

ПРИДОБИВАНЕ И ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННА ГРУПА ПО ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТдо 1000 V


-


Форма на обучение
ПРИСЪСТВЕНА
Продължителност
1 ден
Документ
Удостоверение за квалификационна група
Цена
90 лв.

Обучението се провежда в съответствие с Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V и приключва с полагането на изпит в съответствие с квалификационната група.

За членове на БАОВК ще има 5 % отстъпка от редовната цена.

Публикувано в:
други предстоящи обучения