cpo@baovk.bg
0877983868

СЕРТИФИЦИРАНЕ ЗА РАБОТА С ФРЕОНИ

съгласно Регламент (ЕС) 2015/ 2067, ЗЧАВ и Наредба №1 от 17.02.2017 г. на МОСВ и МВР

Центърът за професионално обучение БАОВК (ЦПО БАОВК) вече е сертифицирана организация за провеждане на обучения и изпити за хладилни техници или т.нар. „сертифициране за работа с фреони“

Обучението и изпита се провеждат в присъствена форма в гр. София.

С оглед заетостта на кандидатите за сертифициране, курсът е предвиден  в съботно-неделен формат, като полагането на изпита е в понеделник. Числеността на групите е малка, което гарантира качество на обучителният процес.

Преподаватели в курса са дългогодишни практици, с натрупана експертиза.

Изпитът се полага пред представители на Камарата по машиностроене.

Успешно издържалите изпита получават документ за правоспособност (сертифика), който им дава право да извършват проверка на течове от стационарно хладилно, климатично и термопомпено оборудване, съдържащо флуоросъдържащи парникови газове, събиране и съхранение, монтаж, ремонт, поддръжка или сервизно обслужване, извеждане от експолоатация.

Остават 4 свободни места за курса,

който ще се проведе на 16 и 17 март 2024 г.

В случай, че имате служители, които следва да преминат такова обучение или предстои изтичане на валидността на документите им, не се колебайте да потърсите съдействие на  cpo@baovk.bg или на тел: 0877 983 868.

ЦПО БАОВК съдейства и за сертифициране на Юридически лица.

Публикувано на: 09/11/2023
свързани публикации